CallWatch
 

מהי מערכת ה-CallWatch?       

                                                                 

מערכת ה-CallWatch הינה מערכת לקוח סמוי אשר מנטרת את רמת השירות וזמינות שירותי הטלפוניה בארגונים. המערכת, המבוססת על חייגן מתקדם עם יכולת ניתוח קול בזמן אמת, עוזרת לבדוק ולטייב את השירות הטלפוני הניתן בארגון (הן שירות אנושי והן שירות ממוחשב).
המערכת מקליטה את כל שיחות הבדיקה המבוצעות באמצעותה, לצורך מעקב, בקרה וניתוח ידני במידת הצורך.
המערכת מותקנת (בד"כ) בחוות שרתים חיצונית, כך שלא נדרשת כל התקנה ו/או התאמה בתוך הארגון. את הנתונים ניתן לראות מכל מקום באמצעות דוחות זמן אמת והיסטוריים על גבי האינטרנט (בצורה מאובטחת) – ללא צורך בהתקנה.

מהן יכולות מערכת ה-CallWatch?

מערכת ה-CallWatch מספקת סט של בדיקות המכסות את כל תהליך הכנסת שיחה למרכזיה – החל מתקינות הקווים הנכנסים, דרך עמידה בעומסים ועד בדיקת זמן ההמתנה למענה.

הבדיקות אותן המערכת מבצעת הן:
   בדיקת תקינות קווים נכנסים לארגון (אנלוגים ו/או דיגיטלים).
   בדיקת מענה של נתב שיחות אוטומטי.
   בדיקות עומס ברגע נתון (מספר שיחות גדול במקביל).
   בדיקת מענה אנושי:
        אלגוריתם זיהוי מענה ייחודי המנתח את הקול בזמן אמת.
        מדידת זמן המתנה למענה אנושי.
        זיהוי בעיות בנתב השיחות.
        ניתוח מהלך השיחה (למשל מספר הפעמים שחזרה לתור).
        הקלטת השיחה לצורך לימוד / בקרה / ניתוח של איכות המענה.
   בדיקת תחילת וסוף יום (תקינות שעות פעילות).
 

ממשק המשתמש של מערכת ה-CallWatch
ממשק המשתמש של מערכת ה-CallWatch הינו ממשק משתמש מבוסס Web אשר ניתן להפעילו באמצעות הדפדפן מכל מקום. הממשק כולל יכולות הפקת דוחות טבלאיים ו/או גרפים, הפקת דוחות השוואה בין סניפים שונים, הגדרת התנהגות בעת תקלה ו/או זמן חריג (משלוח SMS או דואר אלקטרוני), תזמון הפקדת דוחות בפורמט Excel או PDF ושליחתם לדואר האלקטרוני ועוד.