CallWatchPro 

 

מערכת ה- CallWatchPro הינה מערכת בקרה מרכזית, אשר מספקת לארגון כלי ניהולי המבוסס על נתוני אמת מפורטים של רמת השירות הטלפוני הניתן ללקוחותיו. המערכת מאפשרת קבלת תמונה מלאה בזמן אמת ו/או בראיה לאחור אודות התנהלות תחום השירות בכלל הארגון. כלי זה מאפשר תמיכה בקבלת החלטות מהותיות כגון קביעת זמני המתנת לקוחות, אחוזי מענה, אורכי שיחות לפי נושאים וניוד עובדים על סמך נתוני עומסים על ציר זמן = יעילות מקסימלית של כוח אדם יקר.

CallWatchPro  - מערכת ניטור החולשת על כל מערך השירות הטלפוני הפרוס בארגון, תוך שמאפשרת בקרה שוטפת בסניפי הארגון על פעילותיהם המגוונות של כל יחידות הקצה.

בסיס תכנון המערכת ממקם את רמת השירות בארגון במרכז ונותנת לרמות הניהול השונות את היכולת לבצע בדיקות מגוונות של טיב השירות  (כגון: זמן מענה, עמידה ביעדי מענה והגדרת SLA לפי צרכי הארגון).

תכונות עיקריות  של מערכת CallWatchPro 

·         תצוגות זמן אמת – סט של מצגי זמן אמת המאפשרים לצפות בנתוני השיחות המבוצעות בארגון:

ü      תצוגת זמן אמת על נתוני קבוצות (כגון: כמות שיחות שנענו / נטשו, כמות שיחות ממתינות, כמות נציגי שירות מחוברים, זמני המתנה ממוצעים / מקסימליים, אחוזי מענה...)

ü      תצוגת זמן אמת על נתוני שלוחות בודדות (כגון: כמות שיחות שהתקבלו, נענו, נטשו, אחוזי מענה בשלוחות...)

ü      תצוגת זמן אמת על נתוני תורים (כגון: מספר שיחות בתור כולל פירוט כל שיחה ושיחה – מי התקשר, לאן התקשר, כמה זמן ממתין...)

ü      תצוגה טבלאית ו/או גרפית

ü      הדגשת נתונים בצבעים לפי סטטוסים / ספים מוגדרים מראש לצורך בקרה על עמידה ביעדים מוגדרים ב-SLA קבוע מראש

ü      עיצוב מסכי זמן אמת מותאם לקוח

·         דוחות היסטוריים:

ü      דוחות סיכומיים כוללים (טבלאיים וגרפיים)

ü      דוחות סיכומיים על נתוני קבוצות (Hunt Groups)

ü      דוחות המאפשרים פילוח של הפניות לארגון לפי נושאים / מספרי טלפון

ü      דוחות סיכומיים על נציגי שירות בקבוצות (כגון: משך זמן במשמרת, אחוז מענה, כמות ואורכי שיחות...)

ü      דוחות סיכומיים על נתוני שלוחות במרכזיה

ü      יכולת Drill Down מהדוחות הסיכומיים לדוחות פירוט שיחות

ü      דוחות השוואה בין נציגי שירות

ü      דוחות השוואת זמני המתנה בין קבוצות, סניפים, נציגי שירות

ü      דוחות עמידה באחוז מענה

ü      דוחות פירוט המתעדים כל שיחה (נכנסת / יוצאת) בארגון כולל השתלשלות השיחה מרגע שהתחילה ועד לניתוק השיחה

·         ממשק ניהול מבוסס WEB – ממשק המשתמש של המערכת הינו ממשק אחוד המאפשר לצפות בנתוני זמן אמת, דוחות היסטוריים וכן לשנות את הגדרות המערכת (כגון: הגדרת אתרים / סניפים, תצורת הדוחות, הרשאות...)

·         ניהול משתמשים – אפשרות הגדרת משתמשים חדשים במערכת והגדרת הרשאות הצפייה לעל משתמש

·         מידור הרשאות – מערכת הרשאות מתקדמת המאפשרת את הגדרת ההיררכיה הארגונית לצורך מתן הרשאות למשתמשי הארגון.

·         הגדרות ספים (Thresholds) לפי SLA מוגדר מראש כולל צביעת ערכים בצבעים שונים בעת חריגה מהסף שנקבע

·         ייצוא לאקסל מממשק המשתמש

·         ייצוא נתונים בצורה אוטומטית למערכות ה-BI הארגוניות

·         שליחת דוחות אוטומטיים בדוא"ל - במערכת קיימת יכולת תזמון הפקת דוחות באופן אוטומטי ושליחתם לדואר האלקטרוני של משתמש או רשימת משתמשים בפורמט Excel

·         חיוג מדוחות המערכת – ניתן לחייג ישירות מממשק המשתמש של דוחות המערכת למספרי טלפון המופיעים בדוחות המערכת

·         הקפצת מסך פרטי לקוח ב-CRM – ניתן לבצע אינטגרציה עם מערכת ה-CRM הארגונית לצורך הקפצת מסך פרטי לקוח בעת קבלת שיחה מהלקוח

 

·         אבטחת מידע – המערכת מותקנת בארגונים עם סטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע כמו קופות חולים וחברות ביטוח