חייגנים

מערכות החייגנים השונות של PAMAYA מאפשרות חיוג באופן אוטומטי ללקוחות לצורך אישורי הזמנות, וידוא נתונים, תזכורות ועוד. המערכות מתממשקות אל מערכות הארגון (באמצעות פלטפורמות כמו HTTP, Web Services, בסיסי נתונים ועוד).
 
מערכות החייגנים מאפשרות הגדרה של הפרמטרים הבאים:

  מספר הטלפון אליו יש להוציא את השיחה.

  שפת החייגן.

  האם להשאיר הודעה בתא קולי, ואחרי כמה נסיונות חיוג להשאיר את ההודעה.

  מהו מרווח הזמן בין נסיונות חיוג (במקרה שאין מענה או מגיעים לתא קולי).

  מהו מספר נסיונות החיוג המקסימלי (במקרה שאין מענה או מגיעים לתא קולי).

  באילו שעות ניתן להוציא את השיחה.

  מהו טווח התאריכים שבו יש להוציא את השיחה.

  מאפיינים פרטניים לפי סוג החייגן (לדוגמא: מועד ההזמנה בחייגן לוידוא הזמנות).

 

במסגרת שירותי החייגנים ניתן, על פי דרישות וצרכי הלקוח, לפתח חייגנים ייעודי ללקוח מסויים או להשתמש בחייגן הכללי, כאשר התאמת החייגן ללקוח (אילו הודעות יוקראו וכיוב') נעשית בצורה פשוטה, וניתנת לביצוע ע"י הלקוח ללא צורך בהתערבות אנשי תוכנה ו/או תמיכה (בצורה זו, ניתן גם לשנות את הגדרות החייגן בעת הצורך בפשטות ובקלות).